Ιστορία Ε΄ Δημοτικού - Διαδραστικά μαθήματα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιλέξτε από τα περιεχόμενα για να οδηγηθείτε στο ανάλογο διαδραστικό μάθημα

 

Α'. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

1              Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες.

2              Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους.

3              Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου.

4              Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη.

Β'. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑYΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

5              Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας.

6              Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη.

7              Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης.

8              Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους.

9              Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική.

10           Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι.

11           Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο.

12           Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο.

Γ.΄ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ

13           Ο Ιουνστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

14           Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα».

15           Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

16           Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας.

Δ' ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ

17           Οι γείτονες των Βυζαντινών

18           Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

19           Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

20           Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

21           Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

22           Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

Ε'. Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

23           Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται.

24           Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

25           Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών.

26           Η καθημερινή ζωή των Βυζαντινών στην ύπαιθρο.

27           Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του.

ΣΤ'. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

28           Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα.

29           Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

30           Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους.

31           Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο.

32           Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή.

33           Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν τα Βυζαντινά εδάφη.

34           Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα.

35           Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη.

36           Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους.

Ζ.΄ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

37           Η Βυζαντινή Κύπρος.

38           Η διπλωματία των Βυζαντινών.

39           Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία.

40           Η βυζαντινή τέχνη.

41           Η παιδεία στο Βυζάντιο.

42           Η γλώσσα των Βυζαντινών.