Συνδιάσκεψη Κορυφής για την Κλιματική Αλλαγή-Κάρτες

Κάρτες προς τον Πρωθυπουργό

Έκθεση-Προσδοκίες

Δραστηριότητα-Πώς γράφουμε ένα άρθρο

Ζωγραφιές (πριν τη τηλεδιάσκεψη)

Πώς γράφουμε ένα άρθρο-Νοητικός χάρτης Λεόντειος

Tι είναι το podcast

Ασφάλεια διαδικτύου-Συμμετοχή στην ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2010-Λεόντειος

Ασφάλεια διαδικτύου-Δραστηριότητα

Ασφάλεια διαδικτύου-αφίσες-Λεόντειος

Ασφάλεια διαδικτύου-ερωτηματολόγιο-Λεόντειος

Δημιουργία Ιστοσελίδας για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2010

Ασφάλεια διαδικτύου

Παρουσίαση1-Λεόντειος

Παρουσίαση2-Λεόντειος

Παρουσίαση3-Λεόντειος

Ασφάλεια διαδικτύου-animation-Λεόντειος

Ασφάλεια διαδικτύου-Podcast1-Λεόντειος

Σενάριο podcast1

Ασφάλεια διαδικτύου-Podcast2-Λεόντειος

Σενάριο podcast2

Ασφάλεια διαδικτύου- Podcast1-Χανιά

Σενάριο podcast1

Ασφάλεια διαδικτύου- Podcast2-Χανιά

Σενάριο podcast2

Quiz Ασφάλειας στο διαδίκτυο-Χανιά

Συμβουλές Ασφάλειας Διαδικτύου-Χανιά

Aσφάλεια διαδικτύου-Φωτογραφίες-Λεόντειος

Πρεσβευτές Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου-Λεόντειος

Δράσεις πριν από την 1η Τηλεδιάσκεψη

 

Επίσκεψη μαθητών των Χανίων στο σχολείο της Αθήνας .

Φωτογραφίες

Κείμενο