Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2019», 300 περίπου μαθητές και 20 δάσκαλοι από 16 δημοτικά σχολεία συνεργάζονται από απόσταση με στόχο τη διερεύνηση και την συνεργατική οικοδόμηση των γνώσεων τους σε θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή πλοήγηση και τον εθισμό στο διαδίκτυο.