Σύντομο Βιογραφικό

Φιλιππούσης Γεώργιος

Ο Φιλιππούσης Γ. είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Αθήνα στην Πληροφορική στην Εκπαίδευση και διδάσκει στην Πρωτοβάθμια  Ιδιωτική Εκπαίδευση από το 1995. Είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι πιστοποιημένος εισηγητής σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα,  εκπαιδευτής ενηλίκων και επιστημονικός συνεργάτης σε συνέδρια και εκπαιδευτικά περιοδικά.   Ασχολείται ενεργά με τις Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφορίας στην εκπαίδευση, είναι κάτοχος  πολλών διπλωμάτων σε σχέση με τις τεχνολογίες και έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικά λογισμικά. Έχει βραβευθεί από το Υπουργείο Παιδείας, από τη Microsoft Hellas και το Βρετανικό Συμβούλιο για τις καινοτόμες δράσεις του. Έχει αναγνωριστεί  από το Partners in Learning Program  Microsoft ως ένας από τους 500 καλύτερους καινοτόμους δασκάλους στον Κόσμο (2011), ως Microsoft Innovative Expert Educator (2015-2019), ως Microsoft  Innovative Expert Fellow, Microsoft Innovative Educator Trainer και ως Microsoft Certified Educator. Έχει πιστοποιηθεί ως National Geographic Educator, ως Google Certified Educator Level 1 και ως Adobe Certified Educator Level 1. Έχει πιστοποιηθεί ως  Common Sense Educator και Ambassador, ως official Ambassador of Wakelet, ως director and trainer Reallusion (Crazy talk, Crazy talk animation). Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων. Έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, έχει γράψει δύο βιβλία για μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις ΤΠΕ,  έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και  ημερίδες. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων και ημερίδων, σε καινοτόμα προγράμματα Πανεπιστημίων και είναι μέλος σε επιστημονικά δίκτυα.

Είναι επιστημονικός συνεργάτης του «Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α)» του Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης.