Φιλιππούσης Γεώργιος

Ο Φιλιππούσης Γ. είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Αθήνα «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» και διδάσκει στην Πρωτοβάθμια  Ιδιωτική Εκπαίδευση από το 1995. Είναι Καθηγητής Σύμβουλος (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διδάσκοντας στη θεματική ενότητα: «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση». Είναι επιστημονικός συνεργάτης του «Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α)» του Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης. Ασχολείται ενεργά με το Instructional Design και Instructional Development σε συνεργασία με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς της Κύπρου. Είναι πιστοποιημένος εισηγητής σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα,  εκπαιδευτής ενηλίκων και επιστημονικός συνεργάτης σε συνέδρια και εκπαιδευτικά περιοδικά.   Ασχολείται ενεργά με τις Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφορίας στην εκπαίδευση, είναι κάτοχος  πολλών διπλωμάτων σε σχέση με τις τεχνολογίες και έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικές εφαρμογές και μαθήματα. Έχει βραβευθεί από το Υπουργείο Παιδείας, από τη Microsoft Hellas και το Βρετανικό Συμβούλιο για τις καινοτόμες δράσεις του. Έχει αναγνωριστεί  από το Partners in Learning Program  Microsoft ως ένας από τους 500 καλύτερους καινοτόμους δασκάλους στον Κόσμο (2011). Έχει αναγνωρισθεί και πιστοποιηθεί  ως Microsoft Innovative Expert Educator, ως Microsoft  Innovative Expert Fellow, Microsoft Innovative Educator Trainer και ως Microsoft Certified Educator. Έχει πιστοποιηθεί ως National Geographic Educator, ως Google Certified Educator Level 1 και ως Adobe Certified Educator Level 1, καθώς και άλλων διεθνών Εκπαιδευτικών Οργανισμών. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων. Έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, έχει εκδώσει δύο βιβλία για μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις ΤΠΕ, καθώς και ebooks με σχετική θεματολογία. Έχει λάβει μέρος σε πλήθος καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και  ημερίδες. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων και ημερίδων, σε καινοτόμα προγράμματα Πανεπιστημίων και είναι μέλος σε επιστημονικά δίκτυα.