Η Τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο:

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Εποικοδομητικής Διδακτικής Προσέγγισης

με έμφαση στην Κοινωνική Παρουσία (2012)