Ο συγκεκριμένος ιστότοπος παρουσιάζει δημιουργικά αλληλεπιδραστκά μαθήματα κυρίως για την Έ  και Στ΄Δημοτκού. Τα μαθήματα αυτά περιέχουν λύσεις, θεωρία, αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες, εικόνες, Videos, animations πρσπαθώντας να κάνει ελκυστική τη μάθηση. Περιέχει επίσης διάφορα άλλα χρήσιμα στοιχεία όπως άρθρα για την εκπαίδευση, για τους γονείς, τους μαθητές, προτεινόμενα λογισμικά κ.α. Ο ιστότοπος συνεχώς εμπλουτίζεται και διαμορφώνεται.

Φιλιππούσης Γεώργιος M.Ed,  PhD