Οι μαθητές/τριες στο πλαίσιο των Καινοτόμων Προγραμμάτων δημιουργούν ψηφιακή αφήγηση για να παρουσιάσουν με ένα διαφορετικό τρόπο  ένα κεφάλαιο από τη Γεωγραφία τους. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του δασκάλου τους «ενσωματώνουν» την ψηφιακή αφήγησή που δημιούργησαν στο βιβλίο τους,  δημιουργούν δηλ. μια επαυξημένη πραγματικότητα.