Παίξτε ένα απλό παιχνίδι με εικονίδια από το «περιβάλλον»

https://envir.withkoji.com/