Παίξτε ένα απλό παιχνίδι με εικονίδια από το «τρόφιμα».

https://foodblast.withkoji.com/