Οι μαθητές Ε΄ Δημοτικού εισάγονται στην έννοια της Επαυξημένης Πραγματικότητας