Πηγή:

Paideia News

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), δημόσιο πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και δραστηριοτήτων για πέντε (5) από τις δέκα (10) μαθησιακές ενότητες του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων για την Ανάπτυξη Ψηφιακής Ικανότητας», το οποίο προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με χρηματοδότηση από το υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην Κύπρο και στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση. Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης θα προσφέρεται κεντρικά, με μεικτή προσέγγιση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (blended learning), αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης.

Συγγραφική ομάδα του ΑΠΚΥ αποτελούμενη από τους Δρ. Μαρία Φραγκάκη, η οποία είναι και επιστημονική υπεύθυνη του έργου, τον  Δρ. Στυλιανό Μυστακίδη και τον Δρ. Γιώργο Φιλιππούση ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας καινοτόμου μαθησιακής ενότητας με τον τίτλο «Επαυξημένη (AR) και Εικονική Πραγματικότητα (VR) στη Διδασκαλία και τη Μάθηση».

Με δεδομένο ότι στα εν λόγω πεδία υπάρχουν ελάχιστα προγράμματα επιμόρφωσης παγκοσμίως, η συγγραφική ομάδα παρουσίασε επιστημονική εργασία με τίτλο «Design and Evaluation of an Augmented and Virtual Reality Flipped-Learning Course for K-12 Educators» στο 6th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN 2020). Το συνέδριο, με χιλιάδες συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, έλαβε χώρα μεταξύ 21-25 Ιουνίου 2020 εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως σε τρισδιάστατη πλατφόρμα κοινωνικής εικονικής πραγματικότητας.

Η επιμορφωτική ενότητα «Επαυξημένη (AR) και Εικονική Πραγματικότητα (VR) στη Διδασκαλία και τη Μάθηση» αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας, όχι μόνο να χρησιμοποιήσουν (use) και να αναδιαμορφώσουν (reuse) παιδαγωγικά ήδη ανεπτυγμένα περιβάλλοντα και μαθησιακά αντικείμενα από ψηφιακές βιβλιοθήκες (Open Educational Resources), αλλά και να καταστούν οι ίδιοι ικανοί να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά σενάρια και να αναπτύσσουν απλές τεχνολογικές εφαρμογές σε πλατφόρμες με εργαλεία επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας. Δευτερεύων στόχος είναι η αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων από τους μαθητές, ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον και η συμμετοχή τους στην καθημερινή σχολική πράξη. Με την αξιοποίηση της επαυξημένης και της εικονικής πραγματικότητας εκπαιδευτικοί και μαθητές σε όλες τις βαθμίδες της κυπριακής εκπαίδευσης, αποκτώντας δεξιότητες του 21ου αιώνα, θα είναι σε θέση να διδάσκουν και να διδάσκονται μέσα από καινοτόμες εφαρμογές διδασκαλίας και μάθησης. Η εν λόγω ενότητα έχει διάρκεια 50 ώρες σε αντιστοιχία με 2 μονάδες ECTS και είναι προγραμματισμένη να προσφερθεί δωρεάν από το επόμενο σχολικό έτος.

Η Δρ. Μαρία Φραγκάκη είναι Συντονίστρια της Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ65 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» και Καθηγήτρια – Σύμβουλος στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Δρ. Στυλιανός Μυστακίδης είναι συνεργάτης του ΑΠΚΥ, ειδικός στην εκπαιδευτική καινοτομία, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ο Δρ. Γιώργος Φιλιππούσης είναι βραβευμένος εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγγραφέας, συνεργάτης του ΑΠΚΥ, ειδικός στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις.