ΑΠΚΥ: Παρουσίαση καινοτόμου προγράμματος: Επιμόρφωση στην Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα

Εφαρμογή Μαθηματικά Στ΄Δημοτικού στο Play Store (Google)

“In a world that is constantly changing, education, teaching, and learning cannot remain stagnant.” – Georges Filippousis, Greece