Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για την πιστοποίηση ως National Geographic Educator υλοποιώντας το project Climate Change? React! (Creating digital storytelling-Augmented Reality) https://natgeo.novoed.com/#!/courses/educator-certification-spring-2019/statements/1797813

I am very happy and proud to be certified as a National Geographic Educator by implementing the project Climate Change? React! (Creating digital storytelling-Augmented Reality) https://natgeo.novoed.com/#!/courses/educator-certification-spring-2019/statements/1797813