«Επικοινωνώ και Πληροφορούμαι με τον υπολογιστή μου»,  Πληροφορίες και αναζήτηση  στο διαδίκτυο για παιδιά από 8 ετών και άνω, Αθήνα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006.