Θέμα: Έρευνα (ερωτηματολόγιο) με το Πανεπιστήμιο Πατρών – Παιγνιώδη Σενάρια

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στα πλαίσια έρευνας η ο οποία διεξάγεται με συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αναβάθμιση των υπηρεσιών εκπαίδευσης, θα σας παρακαλούσα, αν έχετε διαθέσιμο χρόνο, να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο (Ερωτηματολόγιο για Παιγνιώδη Σενάρια στις Θεματικές Ενότητες της e-kedith experience), αφού πρώτα δείτε τις αντίστοιχες ενότητες (όποιες θέλετε).

Σημείωση: Το περιεχόμενο που θα δείτε είναι ένα μέρος από τα σχετικά μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί.

Δρ. Μυστακίδης Στυλιανός

Δρ. Φιλιππούσης Γεώργιος