ΑΠΚΥ: Παρουσίαση καινοτόμου προγράμματος: Επιμόρφωση στην Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα

Πώς χρησιμοποιείται το Microsoft Teams στην τάξη; http://www.educationevolution.gr/