ΑΠΚΥ: Παρουσίαση καινοτόμου προγράμματος: Επιμόρφωση στην Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα

Ψηφιακή αφήγηση & επαυξημένη πραγματικότητα-Story telling & augmented reality